Tôn chỉ hoạt động
Tôn chỉ hoạt động của chúng tôi là tạo ra giá trị vững chắc cho khách hàng thông qua sự sáng tạo, chất lượng và cam kết đối tác. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để đáp ứng và vượt qua mong đợi, xây dựng mối quan hệ lâu dài dựa trên sự tin tưởng và sự hài lòng của khách hàng.
Hiểu
Lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng.
Đồng hành
Đồng hành phối hợp với khách hàng vì mục tiêu chung.
Phù hợp
Nỗ lực xây dựng giải pháp phù hợp với khách hàng.
Sản phẩm dịch vụ
tiêu biểu
IPAS là đối tác cung cấp các phần mềm nội bộ cho các tập đoàn, công ty hàng đầu trong lĩnh vực tài chính chứng khoán, quản lý quỹ và bảo hiểm như IPA, VNDIRECT, PTI
welcome-girl
preview-client
1 triệu +
người đã sử dụng các sản phẩm dịch vụ
welcome-girl
mission
Sứ mệnh của IPAS
"Cung cấp các giải pháp công nghệ chất lượng, gây dựng được lòng tin với khách hàng."